شرکت نوین پرداز با استفاده از نیروهای با تجربه و با استفاده از استانداردهای بین المللی مانند IEC 61024 – IEC61312-1,2,3,4 – VDE 0675 , VDE0185 و پس از محاسبات دقیق بر روی مقاومت خاک ، مقدار تجهیزات مورد نیاز جهت اجراء سیستم ارت را در قسمت های رینگ اصلی و فرعی ، راد و چاه ارت ، سایز کابلهای ارت ، نقشه کابل کشی ، نقشه اتصالات و دفترچه محاسباتی و غیره را به کارفرما ارائه کرده که این روش باعث پایین آوردن خطا در اجراء و محاسبه دقیق تجهیزات مصرفی جهت تهیه میگردد . محاسبه سایز کابل ارت برای مصرف کننده های یک پروژه نیز پس از محاسبه دقیق به کارفرما جهت کابل کشی به همراه نقشه های مسیر کابل ارائه میگردد . شرکت نوین پرداز با استفاده از جدید ترین نرم افزارهای محاسباتی و نقشه کشی توانایی بالایی در زمینه طراحی این سیستم را دارا می باشد .

بخشهایی از خدمات قابل ارائه در زمینه سیستم ارتینگ به شرح ذیل میباشد :

زمینه فعالیت ردیف موضوع
سیستم ارتینگ ۱ طراحی سیستم ارتینگ جهت رینگ اصلی و محوطه پروژه
۲ طراحی ارتینگ جهت محیط و تجهیزات داخلی پروژه
۳ مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ
۴ تست شیت تجهیزات ارتینگ
۵ فهرست مقادیر تجهیزات ارتینگ
۶ طراحی و دستورالعمل اجراء چاه ارت
۷ مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ
۸ ارائه دفترچه محاسباتی مقاومت خاک
۹ طراحی ، جانمایی و محاسبه تعداد راد و چاه ارت
۱۰ محاسبه سایز کابل ارت جهت تابلوها ، موتورها ، بدنه و غیر

۱۱ فهرست مقادیر تجهیزات چاه ارت
۱۲ تهیه اسناد مناقصه مربوط به سیستم ارتینگ

تماس با ما

ما اينجا نيستيم .در صورتي كه پيغام بگذاريد همكاران ما سريعا با شما تماس مي گيرند.

در صورتي كه سوالي داريد ماخوشحال مي شويم به شما كمك كنيم

باري ورود به گفتگو كليك كنيد